Stichting Riksja Harderwijk

xxxxxxxxxxxxxxxxBalans 1-1-2023

Liquide middelen Rabo 3880
Voorzieningen 3880
 
Verlies en winst
Giften 498
Communicatie (mobiel) 120
Afschrijving riksja 2.000
Financieel (Rabo) 119
Overig 356
Verlies 2.097
 
Totaal 2.595
 
Riksja is nu afgeschreven tot € 0

Stichting Riksja Harderwijk

Postadres: Kubbepad 9, 3844 KH Harderwijk

 
 
 
Riksja Harderwijk
De Riksja Harderwijk is het initiatief van een stichting die de belangen behartigt van (oudere) inwoners en bezoekers van Harderwijk, die niet (meer) in staat zijn te fietsen.