Stichting Riksja Harderwijk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxANBI-Status

Uitleg over de ANBI-Status

 

Stichting Riksja Harderwijk

Postadres: Kubbepad 9, 3844 KH Harderwijk

 

 Doelstelling:

Iedereen die niet zelf (meer) kan fietsen, in de gelegenheid te stellen om, alleen of samen, een fietstocht in een Riksja te beleven, om zodoende weer eens de wind door de haren te voelen.

 

 Beleidsplan:

Om het beleidsplan in te zien.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: John Huijgen

Secretaris: Martin van der Wal

Penningmeester: Gerard de Hoop

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op een vergoeding van gemaakte kosten en op een niet boventallig vacatiegeld.

 

 Uitgeoefende activiteiten:

31-01-2018, opgericht Stichting fietsen Alle Jaren Harderwijk en aangemeld bij KvK.

Sponsoren benaderd.

05-05-2018, 1 e Riksja opgehaald. Vrijwilligers geworven en opgeleid.

19-07-2019, weg bij Fietsersbond Nederland en statuten gewijzigd in Stichting Riksja Harderwijk.

04-12-2019, 2e Riksja opgehaald. Veel promotieactiviteiten verricht.

12-04-2020, website vernieuwd.

 

 Financiële verantwoording

 Riksja Harderwijk 2019

Balans
Riksja 1
6.000,00
Bank
3.314,00
Eigen vermogen
9.314,00
 
---------------
--------------
Totaal
9.314,00
9.314,00
 
Saldi 2019
Lasten
Baten
Bank
120,00
Telefoon
102,00
Fietsenmaker
65,00
Polis
212,00
Foto's
25,00
Diversen
226,00
Promotie
356,00
Vrijwilligers
410,00
Afschrijving Riksja 1
2.000,00
 
Sendo Shipping
750,00
Ver. Wering bedelarij
1.000,00
Fooienpot  
20,00
Verlies
1.746,00
 
---------------
---------------
Totaal
3.516,00
3.516,00

 

Toelichting

Stichting Columbus heeft onze tweede Riksja volledig gefinancierd. Waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Van de eerste Riksja schrijven wij € 2.000,- per jaar af, hetgeen een nadelig saldo geeft. Wat niet erg is daar de tweede Riksja al klaar staat.

Wij gaan in 2020 ook Riksja 2 inzetten. Over deze schrijven wij niet af daar dit een schenking is. De betere vering en betere bestuurbaarheid van Riksja 2 zal ons aantal ritten doen stijgen. In 2019 hebben tweehonderd ritten plaatsgevonden met een uiteenlopend klantenbestand. Het merendeel bestond uit oudere passagiers maar ook gehandicapten reden mee.

 
     
Riksja Harderwijk
De Riksja Harderwijk is het initiatief van een stichting die de belangen behartigt van (oudere) inwoners en bezoekers van Harderwijk, die niet (meer) in staat zijn te fietsen.